Økologiske reddiker fra egen hage

Å dyrke sin egen mat er en økende trend både i Norge og i resten av verden. Den globale klimautfordringen skaper et økt fokus på miljø, økologi og bærekraft og flere og flere ønsker nå kortreist og økologisk mat.

Selvdyrking gir økologisk og kortreist mat til deg, samtidig som det bidrar til å løse globale utfordringer knyttet til matproduksjon

I byene er parsellhager igjen populære. Både i Oslo og andre byer, som for eksempel i New York, anlegges det takhager for å utnytte knappe arealer til dyrking. I Oslo anlegger borettslag grønsakshage isteden for parkeringsplass. Vertikale hager er en del av den samme trenden. Vi vet at trær og grønne planter er livsviktige for oss, og i tillegg til å rense luften, bidrar de til bedre luftkvalitet og er viktige for folks trivsel.

343737_Norrebro_andresiden2_None

Bildet er lånt fra en artikkel på forskning.no som heter Selvdyrket er veldyrket. Foto:Romy Ortiz

Er du en av dem som har oppdaget gleden ved å grave i jorda og få planter til å vokse? Å dyrke og skape noe, uansett om du har en liten balkong eller din egen hage, gir både glede og mestring. I tillegg er det bra for helsa. Forskning viser at pulsen går ned når vi ser på natur og omgir oss med levende planter og blomster. Grønnfargen i seg selv gjør at pulsen din går ned og kroppen din blir roligere. Trær og planter gir en dobbel helseeffekt, både renere luft og lavere puls, og dermed mindre stress. Øyet søker å hvile blikket på naturlige linjer, som for eksempel en vei som slynger seg gjennom landskapet, fremfor rette og menneskeskapte former. Du har kanskje merket hvor beroligende det er å sitte og se på en humle som surrer fra blomst til blomst? Eller hvor fint det er å se og høre på blader som rasler i vinden?

WP_20150725_025

Fokus på økologi, kortreist og ren mat, fører til at mange ønsker å dyrke selv. Vi vil vite hvor maten kommer fra og at den er fri for sprøytemidler og genmodifisering. Det ser ut til at vi er inne i en trend der vi ønsker oss tilbake til det naturlige. Dette gjenspeiler seg også i landskapsarkitektur og hagetrender. Idealet nå er det ville og naturlige. Minimalismen er vi ferdige med for lengst. Vi ønsker vi å spille på lag med naturen og legge til rette for naturens prosesser. For eksempel ved å gjenåpne bekker og elver, lage fordrøyningsbassenger og tilrettelegge for at humler og andre pollinerende innsekter har steder å formere seg.

Idealet nå er det ville og naturlige

Den globale oppvarmingen og fokus på klima gjør at vi søker mer bærekraftige løsninger når vi bygger. Vi ønsker å bruke naturlige og varige materialer, fremfor bruk og kast, gjerne gjenbruk om det er mulig. Fremover kommer vi nok til å bli mer opptatt av fotavtrykket til materialer vi benytter og dermed den totale belastning et byggeprosjekt vil på miljøet.

WP_20150828_015

Vi etterspør nå planter med et villere og mer naturlig utseende. Flerstammede trær, gress og robuste planter som kommer igjen år etter år. Kanskje derfor har staudene sin renessanse? Trenden er i alle fall et staudebed med et naturlig og vilt utrykk. Det ser naturlig ut men det krever mye planlegging å etterligne naturens perfekte harmoni mellom høyder, blomstring og farger.

Kanskje er dyrking av egne grønnsaker en måte å få følelsen av at man handler, at man i alle fall gjøre noe som gir mening.

Vi lever i en urolig verden for tiden. Jeg tror det fører til et ubevisst og menneskelig behov for å fokusere på det nære. Konflikter, klimaendringer og global oppvarming gjør fremtiden mer uforutsigbar. Mange føler at verden brått har blitt et mye farligere sted å være de siste årene. Kriger, terror, flyktningestrømmer, klima, dødelige virussykdommer. Det er mye å fordøye og mye som et enkeltmenneske ikke kan gjøre noe med. Mange føler seg handlingslammet i møte med disse store problemene.

Kanskje er det denne utryggheten som skaper dyrkingstrenden og ønsket om å komme nærmere naturen? Når verden og fremtiden føles utrygg og man føler seg handlingslammet, trenger man å føle at man gjør noe. Kanskje er dyrking av egne grønnsaker en måte å få følelsen av at man handler? At man i alle fall gjøre noe som gir mening, som et slags forsvar mot alt det utrygge i verden, som vi ikke vet hvordan vi skal håndtere.

Trendy eller ikke? Å dyrke sine egne grønnsaker og stelle sin egen hage gir uansett glede og mening!

Økologiske reddiker fra egen hage

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg inn en kommentar