Torvfri jord er klimavennlig

Hagejord – en miljøbombe!

Torvfri jord er klimavennlig

Jord uten torv er klimavennlig!

Snart er våren her for fullt og det blir høysesong for innkjøp av jord og planter i alle landets hagesentre.  Vi vil jo alle plante og gjøre det fint til sommeren! Men hvilken jord velger du når du står i hagesenteret? Går du for den billigste, eller tenker du på hva sekken med jord innholder fremfor hva den koster?

De fleste jordprodukter inneholder torv.  De billigste inneholder mye torv og lite jord. Du får altså mindre jord for pengene, jo billigere jordproduktet er.

Men har det så mye å si om jorden inneholder torv, tenker du kanskje? Og hva er egentlig jord?

Jord

Jord er humus, eller mold, blandet med sand, leire og grus. Humus betyr «jord» på latin, og er organisk materiale som gir jorda den mørke fargen. Humus er partikler som dannes når organisk materiale brytes ned. Disse har god evne til å binde vann og ulike plantenæringsstoffer til jorda, som foreksempel nitrat.

Humus inneholder næringsstoffer som plantene trenger for å vokse og gjør at jorden får god evne til å holde på næringsstoffer og vann. Jord med mye humus er derfor næringssrik og mindre utsatt for tørke, enn jord med lite hummus.

Sammensetningen av humus, sand, leire og grus varierer og gir ulike jordtyper. Ulike planter krever ulike typer jord og voksested.

Torv

Torv dannes ved at organisk materiale som mose, løv og trær blir liggende i vannet på myra når de dør. På grunn av oksygenmangel kan ikke mikororganismer bryte ned det organiske materialet, dermed råtner det ikke helt opp og blir etterhvert omdannet til torv.  Denne prosessen går svært langsomt. Det tar flere tusen år å danne torv. Fordi det organiske materialet ikke brytes ned er det lagret store mengder karbon i torv.

Hvorfor bruke torv i jordprodukter?

Torv er rett og slett en egnet fyllmasse til å blande med jord. Den har dessuten lav vekt og suger opp mye vann, men utover det er det absolutt ingen fordeler ved å ha torv i jorden. Torv tilfører ingenting til plantene som de kan nyttiggjøre seg av. Torv gjør dessuten jorden litt sur, fordi det er et surt vekstmiljø i myrer. Dette er heller ikke er en fordel for de fleste planter.

Mange jordprodukter inneholder så mye som 80 % torv. I innholdsfortegnelsen på sekker med jord iblandet torv står det gjerne tørket spagnum, det vil si tørket mose fra myr. Spagnum er ei planteslekt med 200 ulike torvmoser.

Torv i hagejord – miljøkonsekvenser

Torv vokser i myr og for å ta ut torven må myrene dreneres, det vil si at vannet ledes bort slik at myrene tørker ut. Når vi tar ut torv forsvinner alt opprinnelig dyre- og planteliv fra myren.

Myrene har en enorm biologisk verdi. Ved uttak av torv mister en hel drøss av fugler, dyr og insekter sitt hjem. Myrene huser mange dyr og fugler som vil forsvinne når biotopen deres blir borte eller endrer seg. Plantene som vokser der er tilpasset et vått klima og dør derfor når myren tørker ut. Myrer er natutyper som er truet både i Norge og Europa i dag. Å forhindre at nye myrområder tas i bruk er derfor viktig for å bevare naturmangfold.

Men ikke bare dyr og planter forsvinner når myrer ødelegges. Vi mister også viktige økosystemtjenester, det vil si goder og tjenester som vi kan høste fra naturen. Myrene har en viktig rolle i vannets kretsløp, fordi de holder på mye vann og bidrar til flomkontroll.

CO2 lager

Torv har også en enorm verdi i klimaregnskapet. Myrene er store karbon lagre som har blitt dannet langsomt og over tusenvis av år. Det er i vår alles interesse at kabonet forblir i myrene, istedenfor å bli tatt opp og frigitt til atmosfæren.

Aternativer

Vi bør slutte å ødelegge myrer og heller finne erstatninger for torv til jordprodukter. Men da må naturligvis erstatningsproduktene ha mindre negativ klimaeffekt enn torv! Ødelagte myrer bør også i størst mulig grad restaureres.

De siste årene har det begynt å komme flere jordprodukter der torv er erstattet med kompost eller biprodukter fra kokosproduksjon. Trefiber, treflis og bark er også gode erstatningsprodukter for torv i jordblandinger. De er dessuten kortreiste biprodukter fra norsk treindustri.

La torven ligge i myra!

Det har store konsekvenser for både naturmangfold og klima at torv er en hovedingrediens i jordprodukter. Så neste gang du skal kjøpe jord, vær kritisk og spør etter jord UTEN torv!

2 replies
 1. Tante Rose
  Tante Rose says:

  Treflis fra treindustrien høres ut som et genialt produkt å bruke i jord. Dette er første gangen jeg hører om det. Vet du hvor vi kan få kjøpt sånn jord?

  Ha ei fin helg!

  Svar
  • Gunnhild Bårdsnes
   Gunnhild Bårdsnes says:

   Hei Tante Rose:-)
   Jeg har bare sett jord med kokosfibre som erstatning for torv. Men restmatreialer fra norsk skogindustri er jo et mye mer kortreist og miljøvennlig alternativ! Har lest i rapport fra miljødirektoratte at treflis/bark er et fullgodt alternativ, seg håper dette vil komme på markedet snart!

   En god helg til deg også!

   Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg inn en kommentar