Vi som har hage kan gjøre en forskjell for miljøet! Du kan selv gjøre hagen din til en summende oase for biologisk mangfold og pollinerende insekter. Dyrk økologisk, velg humlevennlige planter, så din egen blomstereng, gi insektene steder å overvintre. Her skriver jeg om tema som opptar meg innen miljø og naturmangfold.

Torvfri jord er klimavennlig
,

Hagejord - en miljøbombe!

Snart er våren her for fullt og det blir høysesong for innkjøp av jord og planter i alle landets hagesentre.  Vi vil jo alle plante og gjøre det fint til sommeren! Men hvilken jord velger du når du står i hagesenteret? Går du for den…